Sampro login

Sampro

Du har blitt omdirigert hit fra Sampro. Visma Flyt Samspill er det nye systemet som tar over for Sampro. Du logger inn med samme konto som for Sampro og har …

Visma Flyt Sampro

Visma Connect er Visma’s felles innlogging system, og det er via Visma Connect og ID-porten at du vil autentisere med. BankID, BankID på mobil, Buypass ID eller …

Elektronisk Individuell plan – Visma Samhandling Sampro

hefte

Gå til www.sampro.no. Før inn ditt brukernavn og passord, du får da tilsendt en kode på sms eller e-‐mail. Skriv engangskoden i feltet og klikk. ”logg på”.

Visma Flyt Samspill – Samhandlingsverktøy

Samhandlingsverktøy | Visma Flyt Samspill [Gratis webinaropptak] – Visma

Mange erfaringer har blitt innhentet siden samhandlingsverktøyet, SamPro, kom på markedet i 2005. All denne erfaringen har blitt tatt vare på og videreført …

Et samhandlingsverktøy for koordinering og samarbeid innen rehabilitering og rekonvalesens. Les mer om Visma Flyt Samspill og se gratis webinaropptak »

Login

Her kan du logge inn på minTimeplan. Administrer dine timelister, timeplan og vikarhåndtering.

Login – SamproPOS

Welcome, Please Sign In! New Customer. By creating an account on our website, you will be able to shop faster, be up to date on an orders status, …

POS & Auto ID oprema

SAMPro Enterprise ERP by Data-Basics: Field Service Software

Field Service Software | SAMPro Enterprise ERP by Data-Basics

Field service software with construction management together in one complete system, SAMPro is a comprehensive management solution for service contractors.

SAMPRO | UiT

Forskningsgruppa Sampro (samproduksjon og samarbeid innen barnevern og sosialt arbeid) har et tverrfaglig fokus. Vi studerer offentlig innovasjon på ulike …

Forskningsgruppa Sampro (samproduksjon og samarbeid innen barnevern og sosialt arbeid) har et tverrfaglig fokus. Vi studerer offentlig innovasjon på ulike nivåer, og fokuserer spesielt på utfordringer knyttet til teknologi, fleksibilisering, organisering, arbeidspraksiser og brukersentrerte prosesser. Sampro er interessert i å forstå samproduksjon og samarbeid, der vi som forskningsgruppe skal bringe alle ressurser i spill for å skape en ønsket forandring gjennom empiriske analyser og forskningsformidling. Forskningsgruppens tverrfaglige tilnærming, studerer det innovative potensiale til å fornye strukturene og studere kvalitet og innhold i følgende tema: – fleksibilisering med utvikling av metoder og bruk av ulik teknologi i endring- og læringsarbeid. – organisering og praksis knyttet til velferdstjenester og velferdsteknologi. Her inngår tema som læring, fornyelse, bedre og mer – effektive tjenester ved bruk av teknologi. – brukersentrerte tjenester og grønn omsorg. Vi fokuserer på studier i samproduksjon av nye løsninger mellom ulike aktører på ulike nivå i velferdsmodellen i sentrale, rurale og multikulturelle samfunn. Tema knyttet til kvensk og samisk kultur vektlegges spesielt.

Keywords: sampro login