Studentweb hih

Studentweb | Norwegian School of Sport Sciences

10. sep. 2019 — StudentWeb helps students at NIH administrate their studies. … Here you can see what courses you are enrolled in, check your exam results and …

StudentWeb helps students at NIH administrate their studies.

Personvern studentweb | Norges idrettshøgskole

10. jan. 2023 — Studentweb er en webapplikasjon som lar deg som student utføre en rekke studieadministrative oppgaver, slik som semesterregistrering og …

Login – Studentweb – fsweb.no

Choose login method · Feide · Log in using your Norwegian ID number and PIN code · Log in using European electronic Id.

Choose institution – Studentweb – fsweb.no

Choose institution. Select from the list, Ansgar University College, The Oslo School of Architecture and Design, Barratt Due Institute of Music …

fsweb.no

Studentweb Her kan du blant annet semesterregistrere deg, melde deg til emner, finne eksamensresultatene dine samt finne og administrere data om deg selv …

Tilbud til studenter ved Norges idrettshøgskole | MF

Som NIH-student følger du, så langt det er mulig, undervisningstilbudet til … Valget av emner gjør du i Studentweb innen semesterregistreringsfristen 25.

Studentweb: Login

Feide is the chosen solution of the Department of Education for secure identification in the education sector. Log in using Feide. ID-porten. ID-porten is …

Studieprogresjon og studierett – Norges Idrettshøgskole

Studieprogresjon og studierett

For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister …

For å beholde studieretten ved NIH, må du ha en viss studieprogresjon. Progresjonskravene er nedfelt i NIHs forskrift, og hvis man ikke oppfyller dem mister man studieretten. Hvis du møter på problemer underveis i studieløpet og ser at det kan bli vanskelig å opprettholde studieprogresjonen, må du kontakte Studieseksjonen

Sider med tagg nih – Kunnskapsbasen – NTNU

Kunnskapsbasen – NTNU

Studentweb · Bibliotektjenester · NTNU Hjelp · Eksamen · Campuskart (MazeMap) · Utenlandsstudier · Oppgaveskriving · Programvare · Veiledning · Karriere …

Feide-support for elever, studenter og ansatte

Feide-support for elever, studenter og ansatte | Feide

Norges idrettshøgskole. http://www.nih.no/it. Handelshøyskolen BI. https://www.bi.no/om-bi/organisasjonen/nettverk-og-tilganger/feide/ …

Keywords: studentweb hih, nih studentweb