Et nav

Nav (hjul) – Wikipedia

Et nav er et hjuls midtblokk som ofte har et hull for hjulakselen. I hjul med eiker er den ene enden av eikene festet i navet. Et sykkelnav …

Nav (nettverk) – Wikipedia

Et nav, eller en node, er et knutepunkt i et datanett. På samme måte som navet i et sykkelhjul er et knutepunkt for alle eikene, er et nav i et nettverk en …

nav – Store norske leksikon

NAV – Store norske leksikon

30. jun. 2020 — Nav er den sentrale delen av et hjul. Ytterst ligger kransen, og eikene eller skiven forbinder nav og krans. Ordet brukes også i overført …

NAV er en offentlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp.NAV er en av de største offentlige etatene i Norge og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom en rekke ulike ordninger som sykepenger, dagpenger, pensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger og barnetrygd.NAV har vært under oppbygging siden 2006, og i 2007 ble 110 nye NAV-kontor opprettet.

Et NAV med muligheter – regjeringen.no

9. apr. 2015 — NAV-kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større frihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov.

NAV-kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større frihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov. Det må samtidig bli mindre byråkrati for at flere skal hjelpes fra trygd til arbeid.

nav – Det Norske Akademis ordbok

Det Norske Akademis ordbok

19. sep. 2020 — Både Nav-skandalen og det kommende jubileet er ypperlige anledninger til å minne om at alt som er menneskeskapt, kan endres. Vi må dele opp Navs …

Et Nav av muligheter | Anita Krohn Traaseth – Aftenposten

Et Nav av muligheter | Anita Krohn Traaseth

27. jan. 2023 — Avhandlingen er en etnografisk studie og en casestudie som belyser hvordan de ansatte ved et stort NAV-kontor forholder seg til …

Ideen om Nav fyller 20 år i 2021. Både Nav-skandalen og det kommende jubileet er ypperlige anledninger til å minne om at alt som er menneskeskapt, kan endres.

Kommunikasjon om prioritering og arbeidsform på et … – NAV

13. feb. 2023 — Du som arbeidsgiver ansetter kandidaten i en vanlig hel- eller deltidsstilling med ordinær lønn, men får et tilskudd til lønnen utbetalt av NAV.

Varig lønnstilskudd – nav.no

3. jan. 2023 — varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. Tilskuddet kan også gis til arbeidsgivere som ønsker å ansette personer som har et særskilt …

En støtteordning der NAV dekker en del av lønnen til en arbeidstaker.

Inkluderingstilskudd – nav.no – Arbeidsgiver

Inkluderingstilskudd – nav.no

Keywords: et nav, nav hjul